Home » Diensten » Asset management

Asset management

Proactief en betrokken asset management op maat

Als u een asset manager zoekt, wilt u iemand die werkelijk betrokken is bij uw portfolio.

Die begrijpt wat uw doelstellingen zijn en in staat is om zowel op strategisch, als op tactisch en operationeel niveau vooruit te denken.

Daarom adviseren we over uw portfolio alsof het om onze eigen investeringen gaat.

Proactief en ondernemend

U kunt er van op aan dat we continu proactief zoeken naar strategisch zinvolle oplossingen.

We hanteren een ondernemende managementstijl voor ieder type vastgoed, waarbij we voortdurend maatwerkinitiatieven ontwikkelen om de waarde te verbeteren en de operationele kosten te verlagen. Onder meer met:

  • waardevermeerderende investeringen,
  • strategieën voor energie-efficiëntie,
  • renovatie van gebouwen.

Lokale contacten, internationaal netwerk

Als eigenaar of vermogensbeheerder voor derden profiteert u van onze jarenlange ervaring, onze lokale contacten en ons internationale netwerk. Onze modulaire asset managementservices bestaan onder meer uit het:

  • voorbereiden en uitvoeren van een operationele begroting en businessplan;
  • vastleggen van een verhuurstrategie;
  • verstrekken van maandelijkse en driemaandelijkse financiële en commerciële rapportages;
  • uitvoeren van een direct verhuurprogramma, waarin aandacht is voor marketing, leaseonderhandeling en het beheren van verhuurbemiddelaars;
  • actief management op kostenreductie;
  • verstrekken van volledige commercieel, technisch en financiële due diligence.

Meer weten of een afspraak maken?

Neem contact met ons op, wij helpen u graag.