Home » Diensten » Collectieve financiering voor uw winkelgebied

Collectieve financiering voor uw winkelgebied

Collectieve financieringsvormen voor winkelgebieden

In winkelgebieden met een verdeeld eigendom kan het voorkomen dat een kleine groep opdraait voor kosten van bijvoorbeeld activiteiten, aankleding en groenvoorziening.

Ook als u een ondernemingsvereniging heeft, want niet-leden profiteren dan gratis mee.

Sterkere onderlinge samenwerking

Realisatie van een collectieve financieringsvorm biedt hiervoor een oplossing. Het versterkt de onderlinge samenwerking en draagt bij aan discussies over inhoud, in plaats van uitsluitend over geld.

Wet Bedrijveninvesteringszones (BIZ)

De wet Bedrijveninvesteringszones (BIZ) maakt het mogelijk om alle ondernemers en/of eigenaren verplicht te laten bijdragen in de collectieve belangen. Het oprichten van een BIZ of vergelijkbare fondsvorm is echter niet eenvoudig. Wij begeleiden uw initiatief langs alle benodigde stappen.

Duidelijke voordelen

De voordelen van een Bedrijveninvesteringszone zijn groot. Collectieve financiering zorgt voor een duurzame organisatie omdat het niet gekoppeld is aan huurders, maar aan locaties.

De looptijd is minimaal 3 jaar en maximaal 5 jaar en het lidmaatschap opzeggen kan niet. De betalingsverplichting wordt bij het vertrek van een huurder overgeheveld op de nieuwe huurder.

Draagvlak creëren

Wij zijn door onze ervaring heel goed in staat om die meerwaarde van een Bedrijveninvesteringszone duidelijk te maken. We fungeren als intermediair en leggen het verhaal helder aan alle ondernemers uit.

We vertellen concreet wat de Bedrijveninvesteringszone alle betrokken ondernemers oplevert. Zo creëren we het draagvlak dat nodig is om uw Bedrijveninvesteringszone goed te laten functioneren.

Meer weten over wat wij hierin voor u kunnen betekenen?

Neem contact met ons op, we helpen u graag verder.