Home » Diensten » Due diligence

Due diligence

Weten waar u aan toe bent als u vastgoed koopt

Als u vastgoed of een vastgoed portfolio koopt wilt u weten waar u aan toe bent. Wat de technische staat is, de verhuurbaarheid, de lopende contracten en alle andere zaken die invloed hebben op de huidige en toekomstige waarde van het vastgoed.

Een due diligence-onderzoek geeft u duidelijkheid. Het richt zich op:

 • Het vaststellen van de juistheid van de aan u gepresenteerde informatie.
 • Het in beeld brengen van risico’s en kansen van het over te nemen vastgoed.

Geen nare verrassingen

De Engelse term ‘due diligence’ betekent letterlijk gepaste zorgvuldigheid. Due diligence-onderzoek omvat financiële, fiscale, juridische, milieukundige en commerciële aspecten. Dat is belangrijk, want als koper wilt u niet voor nare verrassingen komen te staan.

Technische en commerciële expertise

Wij brengen veelvuldig onze technische en commerciële expertise in bij due diligence-onderzoek voor commercieel en residentieel vastgoed in Nederland. Vragen die daarbij aan de orde komen zijn:

 • Kan een inschatting van de marktwaarde gegeven worden?
 • Wat is de huidige markthuur en hoe verhoudt zich deze ten opzichte van de contracthuur?
 • Welke referentietransacties zijn er?
 • Analyse van de huurders
 • Hebben de voorgespiegelde onderhoudskosten een heldere relatie met de technische staat van het vastgoed?
 • Dekken de afgesloten facilitaire- en onderhoudscontracten de behoefte? Is de uitvoering conform afspraak? Is de prijs-kwaliteitverhouding marktconform?
 • Zijn mogelijk veranderingen nodig om de verhuurbaarheid te verbeteren?
 • Is de verwachte toekomstige huurstroom realistisch, gelet op de marktomstandigheden en ontwikkelingen?
 • Dekken de voorgeschoten servicekosten de werkelijke lasten?
 • Wat is de kans op leegstand bij expiratie van een huurovereenkomst?

Zorgvuldig en kritisch

Vastgoed kopen is een complexe bezigheid en alle daaraan verbonden risico’s zijn nooit 100% uit te sluiten. Wij kunnen ze echter wel sterk reduceren. Ook gaan wij voor u bestaande gegevens toetsen aan onze uitgebreide database. We nemen zorgvuldig alle zaken die bij de exploitatie van vastgoed komen kijken door en kijken hier met een kritische blik naar. We blikken daarbij ook vooruit, welke marktomstandigheden en ontwikkelingen kunnen nog invloed hebben op de waarde van het vastgoed?

We verrichten inspecties op locatie en desktop onderzoek waarbij we een onafhankelijke evaluatie bieden die afgestemd is op uw specifieke behoeften en doelstellingen.

Bij onderdelen van een technische due diligence waarin wij niet over de juiste kennis en kunde beschikken of niet beschikken over de juiste tools schakelen we derden in. Denk hierbij aan bodemonderzoeken en asbestinventarisaties. Het inschakelen van derden gaat uiteraard altijd in overleg.

Heldere aanpak, bondige rapportage

Due diligence onderzoeken staan vaak onder tijdsdruk. Dat betekent dat wij efficiënt te werk moeten gaan. Over de werkwijze, het proces en de planning maken we vooraf heldere afspraken. We rapporteren onze bevindingen in een kort en krachtig rapport inclusief een uitgebreide risicoanalyse.

Meer weten of een afspraak maken?

Neem contact met ons op, wij helpen u graag.