Home » Diensten » Gebiedsmarketing

Gebiedsmarketing

Een duurzame toekomst voor uw winkelgebied

Ondernemers, eigenaren en beleggers van winkelgebieden streven naar een duurzame toekomst gebieden voor alle belanghebbenden. Relevant zijn en blijven voor de omgeving en de bezoekers is daarbij belangrijk. Kennis van de (gewenste) bezoeker is daarbij onmisbaar. Als we weten wat hen beweegt, hoe ze leven, wat ze wensen van en in een winkelgebied en hoe ze zich offline en online gedragen, kunnen we daarop inspelen met effectieve marketing & communicatie.

Strategische marketingpartner

Wij zijn de strategische marketingpartner voor winkelgebieden. Wij geloven in een duurzame toekomst voor relevante gebieden. Wij gaan op zoek naar wat een gebied relevant maakt voor de (gewenste) bezoekers en vertalen dat naar een geloofwaardige positionering en een effectieve marketing & communicatie strategie, passend bij de ondernemers in het gebied en hun (gewenste) bezoeker.

We luisteren naar de (gewenste) bezoekers, betrekken ze zoveel als mogelijk, communiceren met de ondernemers en andere betrokkenen in een gebied en bekijken welke marketing & communicatie inspanningen nodig zijn voor het gewenste resultaat. Dit doen wij op basis van data analyse, onderzoek en monitoring.

Een datagedreven marketingaanpak

Gebiedsmarketing heeft hiervoor een datagedreven marketingaanpak voor winkelgebieden ontwikkeld. Marketingdoelstellingen worden gekoppeld aan verschillende data in een gebied en inzichtelijk gemaakt in een real-time dashboard: De Gebiedsmonitor.

Dit biedt eigenaren, ondernemers en beleggers van winkelgebieden niet alleen inzage in de effectiviteit van de marketinginspanningen maar geeft ook inzicht voor het management.

Relevantie, effectiviteit en meetbaarheid

Bij onze marketingaanpak staan drie factoren centraal: relevantie, effectiviteit en meetbaarheid. Op basis van deze drie factoren stellen wij vast welke marketing & communicatie inspanningen nodig zijn voor het gewenste resultaat in het winkelgebied.

Allereerst bekijken we wat een gebied relevant maakt voor de (gewenste) bezoeker. Kennis van de bezoeker is onmisbaar op de weg naar een duurzame toekomst. Waarom komen bezoekers bijvoorbeeld naar een winkelgebied? En nog belangrijker, waarom komen ze niet? Relevant zijn en blijven voor de omgeving en de bezoekers is belangrijk. Op basis van de consumenten- en gebiedsdata die hieruit voortvloeit, stellen we een marketing strategie op met daarbij behorende doelstellingen.

Als we weten wat de (gewenste) bezoeker beweegt, kunnen we daarop inspelen met effectieve marketing & communicatie.

Voor de relevantie, effectiviteit en professionaliteit van gebiedsmarketing zijn meetbare doelstellingen nodig. Met deze doelstellingen sturen we en voeren we de regie op de marketinginspanningen. Om deze marketinginspanningen te monitoren en te evalueren is de Gebiedsmonitor ontwikkeld.

Gebiedsmonitor

Inzicht in de bezoeker verkrijgen we door een gerichte data- en consumentengedragsanalyse door Watson + Holmes, dochteronderneming van MVGM, én door het structureel monitoren en koppelen van verschillende dynamische data, zoals websitegegevens en passantentellingen.
We stellen aan de hand van deze data een meerjaren marketing strategie op. De geformuleerde doelen in deze strategie worden vervolgens gekoppeld aan de data en in één oogopslag gepresenteerd in een dashboard: de Gebiedsmonitor.
Dit real-time dashboard geeft inzicht in de effectiviteit van marketing & communicatie campagnes en activiteiten.

Gebiedsmarketeer

De Gebiedsmarketeers monitoren de Gebiedsmonitor en delen conclusies en optimalisatiemogelijkheden met de betrokken partijen.

Meer weten over wat wij voor u kunnen betekenen?

Neem dan contact met ons op, wij helpen u graag verder.