Home » Diensten » Keurmerk Veilig Ondernemen voor uw winkelgebied

Keurmerk Veilig Ondernemen voor uw winkelgebied

Aan de slag voor een schoon, heel, veilig en aantrekkelijk winkelgebied

Een schoon, verzorgd en veilig winkelgebied is een voorwaarde om als winkelstraat of winkelgebied succesvol te zijn.

Keurmerk Veilig Ondernemen

Om een veilige omgeving – voor uw bezoekers, maar ook voor u als ondernemer – te waarborgen, is het Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO) ontwikkeld.

Het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV) ontwikkelde dit keurmerk. Er is een KVO voor winkelgebieden (KVO-W) en een KVO voor bedrijventerreinen (KVO-B).

Begeleiding bij publiek-private samenwerking

Het KVO helpt u om met de betrokken ondernemers en andere belanghebbenden, zoals bewoners, gemeente, politie en brandweer, afspraken te maken. Hoe voorkomt u overlast, hoe houdt u uw winkelgebied goed schoon en veilig en hoe pakt u gezamenlijk het onderhoud aan?

Wij hebben ruime ervaring in zowel de projectleiding als pragmatische ondersteuning van de publiek private samenwerking volgens de KVO methodiek. Wij begeleiden KVO-W trajecten én KVO-B trajecten.

Ondernemingsvereniging als basis

Om te starten met een KVO-project is het wel belangrijk dat u een ondernemingsvereniging heeft. Heeft u dit nog niet, dan kunnen we u helpen met de oprichting en het beheer van uw vereniging. Verder is het belangrijk dat er sprake is van:

  • Een duidelijk afgebakend gebied.
  • Deelname van gemeente, ondernemers, politie en brandweer.

Stappenplan KVO methodiek

We helpen u vervolgens om het keurmerk te verkrijgen en te behouden volgens het stappenplan van de KVO methodiek.

  • Samenwerking vormgeven
  • Veiligheidsanalyse uitvoeren
  • Plan van aanpak maken
  • Certificering organiseren
  • Uitvoering
  • Evaluatie
  • Bijstellen maatregelen
  • Hercertificering (elke 3 jaar)

Een beter imago, meer bezoekers

Door de verbeterde communicatie en de juiste maatregelen realiseert u met het KVO de omgeving die u wenst voor de ondernemers, bewoners en bewoners. U onderneemt prettiger, verbetert uw imago en trekt meer bezoekers.

Meer weten over wat wij hierin voor u kunnen betekenen?

Neem contact met ons op, we helpen u graag verder.