Home » Diensten » Winkels leegstandscan

Winkels leegstandscan

Gratis winkels leegstandscan: snel inzicht in gedegen oplossingen

Als u te maken krijgt met leegstand in uw winkelcentrum of winkelgebied wilt u natuurlijk dat dit van zo kort mogelijke duur is.

U wilt echter ook voorkomen dat te snelle beslissingen erin resulteren dat een pand heel snel weer leeg komt te staan, omdat de nieuwe functie voor het pand niet de juiste bleek te zijn.

Integrale aanpak van winkelleegstand

Omdat we uw dilemma begrijpen, ontwikkelden we de gratis leegstandsscan. De leegstandscan is een laagdrempelige tool om een onderbouwd advies te krijgen voor een integrale aanpak van uw leegstand.

We geven u snel, maar gedegen inzicht in mogelijke oplossingen voor de korte én de lange termijn.

Veel kansen voor uw beschikbare ruimte

We denken daarbij niet in problemen, maar in kansen. We spreken ook liever niet van ‘leegstand’, maar van ‘beschikbare ruimte’. U kunt vaak zoveel kanten op met de panden in uw winkelstraat.

We gaan als volgt te werk:

  • We inventariseren wat er leeg staat.
  • Onderzoeken de behoeften in uw verzorggingsgebied.
  • Analyseren welke aanbod goed aansluit bij het huidige aanbod.
  • Adviseren oplossingen voor de korte en lange termijn.

Advies over de korte én de lange termijn

We adviseren u over de korte en de lange termijn, omdat we begrijpen dat een leegstaand pand uw straat ontsierd.

U kunt dus rekenen op strategisch advies over de juiste invulling van het pand voor de lange termijn. Én praktische ideeën die u direct kunt inzetten, om het leegstaande pand direct al een goede functie te geven in de straat.

Bewoners activeren

In onze adviezen hebben uw bezoekers veelal een belangrijke rol. Denk aan de mogelijkheid om hen met stickers op het leegstaande pand aan te laten geven welke winkel zij missen en welke invulling voor het leegstaande pand hun voorkeur heeft.

Of de mogelijkheid om ondernemerschap te stimuleren door een wedstrijd uit te schrijven voor pop-up stores.

Een oplossing voor ieder winkelpand

Kortom: we helpen u om de prioriteiten van het winkelcentrum op orde te krijgen en passende oplossingen te vinden voor het ontsierde leegstaande pand.

Wilt u meer weten over de leegstandsscan?

Neem contact met ons op met de specialisten van MVGM Winkels, we helpen u graag verder.