Home » Diensten » Winkelmanagement

Winkelmanagement

Deskundig en proactief winkelmanagement

U wilt het rendement van uw winkelvastgoed optimaliseren, zonder dat dit ten koste gaat van de staat van het onderhoud en de huurderstevredenheid.

Wij bieden u met ons winkelmanagement deskundig en proactief:

  • commercieel vastgoedmanagement
  • technisch vastgoedmanagement
  • financieel beheer

Het resultaat is goed onderhouden vastgoed, een hoge huurderstevredenheid, de administratie op orde en een optimaal rendement.

Commercieel vastgoedmanagement

Door onze kritische blik op het winkellandschap ligt de focus van onze accountmanagers op het optimaliseren van het rendement van uw winkelvastgoed. In de breedste zin van het woord.

Wij adviseren en ondersteunen u bij winkelmanagement niet alleen bij het dagelijks beheer, maar ook bij:

Belangrijk daarbij: uw accountmanager wordt ondersteund door een commercieel medewerker. Zo kan hij of zij zich altijd richten op de zaken die voor u als opdrachtgever meerwaarde hebben.

Technisch vastgoedmanagement

Onze technisch manager houdt voor u uw winkelvastgoed op het afgesproken niveau. We stellen daartoe een meerjarenonderhoudsbegroting op over een periode van minimaal 10 jaar en zorgen voor een goede uitvoering hiervan.

We beschikken daarnaast over een gespecialiseerde Winkels Servicedesk, die 24/7 bereikbaar zijn voor het meldingen van storingen en spoedeisende reparatieverzoeken.

Financieel beheer

Het financieel beheer vormt de basis van goed winkelmanagement. De projectadministrateur, ondersteunt door de debiteurenadministrateur, neemt u uw huuradministratie, de financiële verslaglegging en de voortschrijdende financieel-economische rapportage uit handen. U kunt dit via het Mijn MVGM portaal nagenoeg real time volgen. Wij doen met behulp van het programma REMS: klik hier voor meer info en voorbeelden.

Bent u vastgoedeigenaar, huurder van winkelvastgoed, leverancier of uitvoerder? U kan hier inloggen.

Bent u VvE bestuurder of VvE lid binnen een Winkel VvE? U kan hier inloggen.

Via Mijn MVGM heeft u continu inzicht in uw portefeuille (huurdersbestand, huurstroomoverzicht, incassozaken en leegstandsoverzichten) en kunnen we deze gezamenlijk zeer goed managen.

Meer weten over ons winkelmanagement?

Neem contact op of bel de Winkels Servicedesk via 088 432 49 45.