Home » Diensten » Winkels managementrapportages

Winkels managementrapportages

Uw winkelvastgoed 24/7 online in kaart

Als vastgoedeigenaar wilt u altijd inzicht hebben in hoe uw winkelvastgoed rendeert. En als huurder van een winkel wilt u altijd inzage in uw documenten zoals bijvoorbeeld uw huurovereenkomst en betalingsinformatie. Daarom maken wij voor de vastlegging van financiële gegevens en de aanlevering van de managementinformatie gebruik van Mijn MVGM. Via Mijn MVGM heeft u als vastgoedeigenaar inzicht in uw winkelvastgoed op een online omgeving die we via vastgoedinformatiesysteem REMS kunnen aanbieden. Ook huurders van winkelruimtes kunnen via Mijn MVGM informatie over de gehuurde ruimtes bekijken en meldingen maken die onze Winkels Servicedesk verwerkt.

Naast Mijn MVGM kunnen we ook rapportages op maat ontwikkelen. Dit doen wij door de progress database van REMS en veel andere informatiebronnen te koppelen aan een SQL database. Hierdoor zijn wij in staat om u als vastgoedeigenaar een maatwerk rapportage aan te bieden voor uw winkelvastgoed.

Real time uw portefeuille bekijken

Het eigenarenportaal Mijn MVGM is opgesplitst in een portefeuille en een financieel deel. In het portefeuille deel kunt u nagenoeg real time de portefeuille bekijken zoals:

  • huurdersbestand,
  • huurstroomoverzicht,
  • incassozaken
  • en leegstandsoverzichten.

In het financiële deel kunt u alle definitief afgehandelde huurafrekeningen bekijken en op diverse onderdelen inzoomen tot aan de gescande inkoopfactuur. U kunt alle overzichten op diverse manieren downloaden. Bijvoorbeeld in Microsoft Excel, PDF en csv.

Gestandaardiseerd gegevens uitwisselen

Een andere optie om de data met u uit te wisselen is door gebruik te maken van het Redex platform. Samen met CBRE (voormalige ING Real Estate) Asset management is MVGM de initiatiefnemer van dit platform waarmee beheerder en beleggers op een gestandaardiseerde wijze gegevens op het laagste detailniveau kunnen uitwisselen.

U kunt zelf bepalen welke gegevens u wenst te verwerken in uw applicatie. Op korte termijn starten wij een pilot project, waarbinnen wij met ASR Vastgoed en onze taxatie organisatie via het Redex platform ook gegevens gaan uitwisselen.

Meer weten of een afspraak maken?

Wilt u meer weten over de management rapportages die we aan kunnen bieden voor uw winkelvastgoed? Neem contact met ons op, we vertellen u graag meer.