Home » Diensten » Woningcorporatie taxaties

Woningcorporatie taxaties

Hoe gaat u goed om met de veranderende regelgeving?

Met de opkomst van benchmarking en continu veranderende regelgeving komt er veel op u af. Hoe houdt u het allemaal bij en implementeert u succesvol de benodigde veranderingen?

Inzicht en grip op uw portefeuille

Of het nu gaat om het taxeren ten behoeve van de jaarrekening op basis van de nieuwe Woningwet (Handboek modelmatig waarderen marktwaarde), inzicht in uw presentaties met behulp van de aeDEX/IPD Corporatie Index of complexgewijze verkoop.

MVGM Vastgoedtaxaties helpt u om:

 • Inzicht te krijgen in de waarde van uw vastgoed
 • Grip te houden op uw portefeuille
 • De juiste keuzes te maken

Met het inzicht in de waarde van uw vastgoedportefeuille heeft u de mogelijkheid een goed onderbouwde vastgoedstrategie te ontwikkelen.

Marktwaarde taxaties voor de jaarrekening

Met de inwerkingtreding van de nieuwe Woningwet dienen woningcorporaties hun vastgoed in exploitatie te taxeren tegen de definitie marktwaarde. De taxatie op marktwaarde van uw portefeuille dient conform de regels uit Handboek modelmatig waarderen marktwaarde actualisatie 31 december 2016 uitgevoerd te worden. Hierbij heeft de woningcorporatie, afhankelijk van het type vastgoed en de locatie, de keuze om het vastgoed te taxeren op basis van de Basisversie en de Full-versie.

Wij brengen voor u niet alleen het taxatieproces in kaart en stellen de marktwaarde vast, wij begeleiden u ook in dit taxatieproces.

AEDEX/IPD Corporatie Vastgoedindex

Wilt u meer inzicht in de rendementen van uw vastgoedportefeuille en dit ook afmeten aan collega’s en concurrenten? Dan kunt u deelnemen aan de IPD Corporatie Vastgoedindex. Dit systeem van bedrijfsvergelijking biedt u inzicht in uw prestaties als investeerder en beheerder in vastgoed. MVGM Vastgoedtaxaties heeft veel ervaring met het uitvoeren van dergelijke taxaties.

Complexgewijze verkoop

De voorwaarden waaronder u woningen mag verkopen staan in de (nieuwe) Woningwet die in 2015 in werking is getreden en het bijbehorende Besluit Toegelaten Instellingen Volkshuisvesting (BTIV). Bij de inwerkingtreding van deze wet is de Circulaire verkoop corporatiewoningen (MG 2013-02) komen te vervallen.

 • Hoe gaat u nu om met deze regelgeving?
 • Hoe kunt u uw portefeuille optimaal structureren?
 • Welk deel van uw portefeuille komt in aanmerking voor dispositie, gezien vanuit uw strategie en de marktontwikkelingen?

Wij kunnen voor u per complex de marktwaarde vaststellen, evenals de leegwaarde per woning. Dit alles volgens de eisen van de Nieuwe Woningwet en de internationale richtlijnen IFRS en IVS (die eveneens aansluiten op, of aangevuld worden door, de RICS).

MVGM Vastgoedtaxaties is één van de weinig grote taxatiebureaus die lid is van de brancheorganisatie NVM. Dit betekent dat wij in voorkomende gevallen ook de leegwaardes van de verschillende type woningen in een DAEB complex bij het NWWI of een ander validatie instituut kunnen laten valideren.

Aankoop beslissing

Ook wanneer u een wooncomplex of een andersoortig vastgoedobject wilt aankopen kunnen wij voor u een (complex) taxatie verrichten. Een dergelijke taxatie geeft u naast inzicht in de marktwaarde van het te verwerven vastgoedobject ook inzicht in huurstromen, sterke en zwakke punten en risico’s.

Een dergelijke taxatie draagt bij aan het doen van weloverwogen en gefundeerde bieding.

Beleidsmatige beslissingen onderbouwen middels een marktwaarde taxatie

Het is goed om inzichtelijk te hebben wat uw beoogde investering, bijvoorbeeld de verduurzaming en renovatie van een wooncomplex nu feitelijk bijdraagt aan uw maatschappelijke kerntaak en aan uw vermogenspositie, met andere woorden wat de beoogde investering bijdraagt aan waardeontwikkeling van de marktwaarde van het betreffende complex.

MVGM Vastgoedtaxaties verricht reeds voor meerdere woningcorporaties dergelijke taxaties en is in zulke situaties tevens een goede sparringspartner om hierin met u mee te denken.

Gefundeerde keuzes, de juiste verslaglegging

Wij ondersteunen u met helder advies en gedegen taxaties, zodat u gefundeerde keuzes kunt maken en uw verslaglegging in alle opzichten voldoet aan de huidige regelgeving.

 • Voor onafhankelijke, reële, consistente en actuele taxaties werken wij volgens de internationaal erkende RICS-standaarden.
 • Alle uitvoerende taxateurs staan ingeschreven het NRVT-regelement.
 • Taxaties worden altijd uitgevoerd door een gespecialiseerd taxatieteam, met taxateurs uit de betreffende regio.
 • We gebruiken gevalideerde rekenmodellen en geven een gedetailleerde onderbouwing van waarden.
 • Door middel van het vierogenprincipe en de onafhankelijke kwaliteitscontroles door een taxateur uit een ander team, waarborgen wij de kwaliteit en de betrouwbaarheid van onze taxaties.
 • Onze werkprocessen zijn ISAE3402 Type II gecertificeerd. 

Wilt u meer weten over wat wij voor u kunnen betekenen?

Neem contact met ons op, we helpen u graag verder.

Contact formulier vastgoedtaxaties

 • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.