Home » Nieuws & blogs » Onderzoek door Nationaal Ouderenfonds naar woonwensen senioren

Onderzoek door Nationaal Ouderenfonds naar woonwensen senioren

5 jaren geleden

Manfred Ziere van MVGM Wonen | Met een groeiend aantal oudere huurders zijn senioren een belangrijke doelgroep voor MVGM Wonen. In 2016 zijn we een samenwerking aangegaan met het Nationaal Ouderenfonds (ofwel NOF) die zich inzet voor kwetsbare ouderen en onder meer gericht is op het stimuleren van zelfredzaamheid van ouderen om eenzaamheid te bestrijden.

Onderzoek door het Nationaal Ouderenfonds

Op verzoek van MVGM Wonen heeft het NOF een onderzoek uitgevoerd onder haar klantpanel van 642 ouderen. De senioren hebben vragen beantwoord over huisvestingswensen en zoek methodes waaruit onder meer blijkt dat een ruime meerderheid zich graag oriënteert op de woningmarkt via internet.

Woonwens van de oudere woningzoeker

De resultaten van het onderzoek zijn verrassend; en in de top 6 veiligheidswensen blijken de gewenste voorzieningen in veel gevallen gemakkelijk te realiseren. Ook de uitkomsten wat betreft omgevingswensen en woningwensen zijn opmerkelijk en nuttig.

Inspelen op de wensen van senioren

MVGM Wonen heeft de resultaten van het onderzoek gedeeld met opdrachtgevers en verkent hoe wij nog beter in kunnen spelen op de behoeften van ouderen. Bent u benieuwd naar meer informatie over het onderzoek of wilt u inhoudelijk over dit onderwerp met ons in gesprek? We komen graag met u in contact.

Eén reactie

  1. Berkenbosf schreef:

    Ik vind dit een goed initiatief. Senioren worden vaker over het hoofd gezien, wanneer het om woningen gaat. Er zijn nog genoeg senioren die zelfstandig willen wonen en van hun vrijheid willen genieten. Mijn ouders behoren tot die groep senioren. Ik ben blij dat het onderzoek positieve resultaten kon boeken.

Plaats een reactie