Home » Over MVGM » Kernwaarden

MVGM kernwaarden

MVGM creëert door focus op kwaliteit, betrokkenheid en haar innovatieve kracht een optimaal resultaat voor opdrachtgevers De organisatie heeft een aantal kernwaarden, samengevat in de term BRIK, die onze identiteit als geheel verwoorden.

  • Betrokken
  • Resultaatgericht
  • Innovatief
  • Kwaliteit

Betrokken bij mens en maatschappij

Betrokken

We hebben oog voor elkaar en voor de maatschappij. Het team van MVGM is betrokken en integer naar elkaar en naar externe stakeholders. MVGM benut en biedt ruimte voor ontwikkeling van talenten van medewerkers. We sponsoren diverse sociale en sportieve initiatieven en hebben oog voor bescherming van het milieu bijvoorbeeld door vergaande digitalisering en een groen wagenpark. MVGM beheert vastgoed in lijn met groene doelstellingen van opdrachtgevers. We willen maatschappelijk verantwoord ondernemen; een bijdrage leveren aan de stabiliteit van de samenleving waarin wij leven en werken.

Lees meer

Resultaatgericht streven naar optimaal rendement

Resultaatgericht

De MVGM ambitie is maximale klanttevredenheid, zowel voor opdrachtgevers als vastgoedgebruikers en medewerkers. We zijn hier goed van op de hoogte van klantbehoeften en veranderende wet- en regelgeving door bijvoorbeeld medewerkers- en klanttevredenheidsonderzoeken en vakgroepen. We spelen flexibel in op veranderende klantbehoeften en wensen. Met een proactieve aanpak maakt MVGM een vertaalslag naar de praktijk resulterend in rendementsoptimalisatie voor opdrachtgevers.

Lees meer

Innovatief en creatief vernieuwen

Innovatief

MVGM stimuleert medewerkers om veranderingen in de markt en bijvoorbeeld technologie ontwikkelingen met enthousiasme te volgen. We zijn ons bewust van de noodzaak tot verandering en innovatie. We denken buiten bestaande kaders. Voortdurend ontwikkelende marktomstandigheden bieden immers net zoveel kansen als bedreigingen. Het is aan ons om kansen voor onze bedrijfsvoering, in samenwerking met derden en voor opdrachtgevers te signaleren en deze om te zetten in innovatieve businessconcepten en optimalisaties door verdere digitalisering.

Lees meer

Kwaliteit van dienstverlening

We streven naar marktleiderschap in kwaliteit en toegevoegde waarde voor onze opdrachtgevers en stakeholders. We zetten ons individueel en gezamenlijk in om het beste resultaat voor onze klanten te behalen. MVGM borgt de kwaliteit van dienstverlening onder meer door lidmaatschap, partnerschap en certificering van en door diverse gerenommeerde instellingen. Bijvoorbeeld ISAE 3402 type II certificering, lidmaatschap van branchevereniging VGM NL, SKW gecertificeerd VvE beheer en het taxaties team is onder meer RICS Regulated..

Lees meer