Home » Over MVGM » Kernwaarden » Kwaliteit

Kwaliteit door duurzaam ondernemen

Kwaliteit

MVGM streeft naar het combineren van de kwaliteit van onze dienstverlening met de bescherming van het milieu, het benutten van de talenten van onze medewerkers en met het leveren van een bijdrage aan de stabiliteit van de samenleving waarin wij werken. Wij ondernemen zodanig dat de toekomstmogelijkheden van mensen elders en van volgende generaties niet worden aangetast.

Groene doelstellingen

Het behalen van de groene doelstellingen van onze opdrachtgevers staat voorop. Met hen gaan wij op zoek naar het meest duurzame resultaat door zo slim mogelijk met de beschikbare middelen om te gaan.

Eigen mantelovereenkomsten

Om de duurzaamheidprestaties duidelijk vast te leggen binnen een opdracht, heeft MVGM onder andere een eigen mantelovereenkomst voor leveranciers ontwikkeld. In deze mantelovereenkomst is een gehele bijlage gewijd aan milieu, veiligheid en kwaliteit. Hierin zijn artikelen opgenomen om te waarborgen dat de milieubelasting bij de uitvoering van onderhoudswerkzaamheden wordt geminimaliseerd, de leveranciers conform kwaliteitswaarborgsystemen zoals ISO 14001 en 9001 werken en onderhoudswerkzaamheden veilig en conform de Europese en Nederlandse (milieu)wet- en regelgeving worden uitgevoerd.

Verankerd in onze bedrijfsvoering

Duurzaamheid is in alle geledingen van de MVGM bedrijfsvoering doorgedrongen, een aantal voorbeelden:

  • We hebben een ‘groen’ wagenpark
  • We streven naar een ‘paperless office’
  • We passen de milieubarometer toe om een continue verbetering van onze interne milieuprestaties te realiseren
  • Onze medewerkers volgen opleiding en kunnen zich laten certificeren op het gebied van duurzaamheid, we hebben bijvoorbeeld collega’s die ‘Breaam-NL in use experts’ zijn

Wilt u meer weten over hoe MVGM maatschappelijk verantwoord onderneemt?

Neem contact met ons op, we vertellen u graag meer.