Home » Specialisaties » Vastgoedmanagement » VvE beheer » Doorlopende machtiging SEPA MVGM VvE

  • Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan om doorlopende incasso-opdrachten te sturen naar uw bank om de VvE-bijdrage van uw rekening af te schrijven. Mocht u het niet eens zijn met een afschrijving dan heeft u 56 dagen de tijd deze afschrijving door uw bank te laten terugboeken. Door de VvE bepaalde eenmalige extra bijdrage(n) worden niet automatisch geïncasseerd, tenzij hiervoor andere afspraken gemaakt zijn.
  • DD dash MM dash JJJJ