Over MVGM

Hoe werkt een incassoprocedure bij MVGM?

Vanwege de uitvoering van de wettelijke incassokosten, zijn wij genoodzaakt om het minimum aan incassokosten in rekening te brengen bij een eigenaar welke zijn bijdrage na een eerste herinnering nog niet heeft voldaan.

Met onze oude procedure hebben wij getracht de incassokosten voor onze debiteuren te minimaliseren naar 25 euro. Dit heeft er toe geleid dat kantonrechters in hun uitspraken de hoofdsom wel, maar de incassokosten niet toewezen, waardoor de VvE benadeeld werd. Dat kan niet de bedoeling zijn. Het incassomandaat dat al onze VvE’s aan ons vertrekken stelt immers dat alle kosten die gepaard gaan met het verkrijgen van de maandelijkse bijdrage van niet betalende leden, ten laste komen van het betreffende lid. Dit heeft ons doen besluiten om de wettelijke incassokosten van € 40,- plus de wettelijke rente toe te passen in het belang van de VvE.

Bovenstaande is niet in het belang van het individuele lid welke niet voldoet aan de vereiste betalingen,  deze moet immers nu meer gaan betalen. Bij MVGM VvE staat het belang van de VvE voor op dat van het individuele lid.

De procedure die we volgen is dat u bij een 1e betalingsachterstand (kosteloos) een betalingsherinnering ontvangt.

Indien er niet binnen de gestelde termijn betaald wordt naar aanleiding van de betalingsherinnering, volgt er een aanmaning inclusief de wettelijke incassokosten.

Indien er vervolgens niet binnen de gestelde termijn betaald wordt naar aanleiding van de aanmaning, geven we de vordering uit handen aan een gerechtsdeurwaarder.

Indien u uw achterstand niet in één keer kunt betalen, is het bijna altijd wel mogelijk om een betalingsregeling te treffen om gespreid uw achterstand af te lossen. Zo voorkomt u hogere kosten.  Mocht u hier meer over willen weten of een andere vraag hebben, neem dan gerust contact met ons op via 088 423 4525.

Kan MVGM de kascontrole verzorgen voor onze VvE?

Helaas niet; onder lid 2 van artikel 48 Burgerlijk Wetboek wordt weergegeven dat bij ontbreken van een raad van commissarissen een commissie (de kascommissie) van ten minste twee leden wordt benoemd niet zijnde bestuursleden.

Indien er geen commissie met 2 leden benoemd kan worden dan dient er een verklaring van een accountant te worden overlegd. (bron: Burgerlijk Wetboek Boek 2).

Kunnen de servicekosten voor onze VvE via automatische incasso worden afgeschreven?

MVGM VvE biedt eigenaren de mogelijkheid aan om een automatisch incasso af te geven voor het betalen van de VvE servicekosten. Als u gebruik wilt maken van deze service verwijzen wij u graag naar het Formulier automatische incasso.

Voor het insturen van het formulier of bij vragen of wijzigingen, neem contact op met onze debiteuren administratie via debiteuren.vve@mvgm.nl of bel naar de VvE Servicedesk via 088-432 45 25.