Verzekeringen

Hoe meld ik een schade?

U kunt een schade melden door contact op te nemen met onze schadeafdeling via 088-4324525 optie 3 of stuur een e-mail naar schade.vve@mvgm.nl

Als de oorzaak verholpen is en u de gevolgschade wilt melden dan vragen wij u een schadeformulier in te vullen. Graag ontvangen wij deze samen met de door u als eigenaar opgevraagde offerte voor herstel van de schade.

Bij ontvangst sturen wij de stukken door naar de verzekering van uw VvE.

Wat wordt er verzekerd met de opstalverzekering?

De opstalverzekering dekt onder andere de schade die door brand, storm of inbraak ontstaat aan het gebouw. Ook waterschade is verzekerd. Het opsporen en herstellen van de schade veroorzaakt door een kapotte waterleiding valt bijvoorbeeld ook onder de dekking.

Wat wordt er verzekerd met de rechtsbijstandsverzekering?

In een complexer wordende samenleving loopt de VvE en haar leden een steeds grotere kans om betrokken te raken bij een juridisch geschil. De kosten van een advocaat kunnen hoog oplopen. Met een rechtsbijstandverzekering kunt u een beroep doen op vakkundige juristen.

Wat wordt er verzekerd met de aansprakelijkheidsverzekering?

De AVB (aansprakelijkheidsverzekering bedrijven) dekt de aansprakelijkheid van uw vereniging voor schade aan zaken van derden en letselschade.

Wat wordt er verzekerd met de bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering?

Bent u als bestuurslid van een VvE zich er van bewust dat u hoofdelijk aansprakelijk gesteld kan worden? Dat kan wanneer sprake is van onbehoorlijk bestuur of het maken van een verkeerde beslissing. Als een derde hierdoor financieel verlies lijdt, kan aanspraak gemaakt worden op het privevermogen van de bestuurder, naast het feit dat het vermogen van de VvE kan worden aangetast. Met een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering zijn de financiele gevolgen te overzien wanneer de bestuurders aansprakelijk worden gesteld bij onvoorziene gebeurtenissen.