Verzekeringen

Hoe meld ik een schade?

Heeft uw VvE een verzekering via MVGM Assurantiën en is er sprake van schade? Is de oorzaak verholpen en is er gevolgschade door bijvoorbeeld lekkage, brand, storm of inbraak? Klik op de oranje button en meld uw schade via het online schadeformulier:

Schade melden

Beschrijf nauwkeurig op het online schadeformulier wat de oorzaak van de gevolgschade is en of en hoe er herstelwerkzaamheden zijn verricht. Voeg foto’s toe van de oorzaak en de schade. Voeg ontvangen offertes of facturen toe voor herstel van de gevolgschade (verplicht indien u geen gebruik maakt van herstel in natura).

Bij veel verzekeringsmaatschappijen kan u kiezen voor herstel in natura. De verzekeringsmaatschappij zal dan een hersteller inschakelen.

MVGM Assurantiën stuurt uw schademelding en gegevens door aan de betrokken verzekeraar. De verzekeraar  beoordeelt de schade en neemt mogelijk contact met u wanneer zij vragen hebben.

Heeft u vragen of het melden van uw gevolgschade? Bel MVGM Assurantiën via 088 432 45 25.

Wat wordt er verzekerd met de opstalverzekering?

De opstalverzekering dekt onder andere de schade die door brand, storm of inbraak ontstaat aan het gebouw. Ook waterschade is verzekerd. Het opsporen en herstellen van de schade veroorzaakt door een kapotte waterleiding valt bijvoorbeeld ook onder de dekking.

Wat wordt er verzekerd met de rechtsbijstandsverzekering?

In een complexer wordende samenleving loopt de VvE en haar leden een steeds grotere kans om betrokken te raken bij een juridisch geschil. De kosten van een advocaat kunnen hoog oplopen. Met een rechtsbijstandverzekering kunt u een beroep doen op vakkundige juristen.

Wat wordt er verzekerd met de aansprakelijkheidsverzekering?

De AVB (aansprakelijkheidsverzekering bedrijven) dekt de aansprakelijkheid van uw vereniging voor schade aan zaken van derden en letselschade.

Wat wordt er verzekerd met de bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering?

Bent u als bestuurslid van een VvE zich er van bewust dat u hoofdelijk aansprakelijk gesteld kan worden? Dat kan wanneer sprake is van onbehoorlijk bestuur of het maken van een verkeerde beslissing. Als een derde hierdoor financieel verlies lijdt, kan aanspraak gemaakt worden op het privevermogen van de bestuurder, naast het feit dat het vermogen van de VvE kan worden aangetast. Met een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering zijn de financiele gevolgen te overzien wanneer de bestuurders aansprakelijk worden gesteld bij onvoorziene gebeurtenissen.