Home » Specialisaties » Vastgoedmanagement » VvE beheer » VvE pakketten » Additionele diensten VvE Beheer Plus

VvE Beheer Plus additionele diensten

Naast de belangrijkste kenmerken;

 • Vaste accountmanager en technisch manager
 • 1 x per jaar organiseren bijwonen en notuleren vergadering
 • 1 x per jaar technische schouw
 • 1 x per jaar bijwonen van een bestuursvergadering
 • Maandelijks telefonisch contact tussen MVGM en het bestuur
 • Verzekeringen en schadeafhandeling

Is het ook mogelijk om additionele diensten af te nemen.

 

De additonele diensten van VvE Beheer Plus

 • Jaarlijks afrekenen collectieve stookkosten conform opgave meetbedrijf
  € 14,54 per afrekening
 • Debiteurenbeheer Plus
  € 10,- per appartementsrecht per jaar (met minimum van € 350 per jaar)
 • Meerprijs jaarlijks vergaderen buiten kantoortijd
  € 350,- meerprijs per vergadering
 • Jaarlijks actualiseren MJOP
  € 350,- per jaar
 • Sluitplan beheer
  € 5,- per appartementsrecht per jaar
 • Bestuursrol vervullen
  10% van de jaarlijkse beheervergoeding met een minimum van € 750,- per jaar
 • Tagsysteem beheer
  € 5,- per appartementsrecht per jaar
 • Sleutelbeheer
  € 200,- per jaar
 • In- en uittredingskosten bij overdracht appartementsrecht
  € 76,19 aan koper en verkoper
 • Het versturen van een sommatie aan een debiteur (lid VvE) bij achterstallige betaling
  Wettelijke incassokosten
 • Opstellen van een (duurzaam) MJOP
  Op verzoek zal hier een separate offerte voor worden opgemaakt.
 • Begeleiding duurzaamheidstraject
  Conform uurtarief technisch manager
 • Bijwonen extra bestuursvergadering tijdens kantoortijd
  € 250,-
 • Opstellen huishoudelijk reglement
  € 450,-
 • Openen van extra bankrekening inclusief verzorgen van UBO verklaringen
  € 398,20
 • Bestuurswisselingen doorvoeren KvK
  € 94,28 per bestuurswissel
 • Beëindiging overeenkomst
  € 31,87 per appartement, maximaal € 318,00 per VvE
 • Organiseren van een vervangende vergadering overeenkomstig de akte van splitsing, in geval de VvE op de eerste vergadering niet door voldoende stemmen wordt vertegenwoordigd.
  € 385,-
 • Organiseren en bijwonen van een extra vergadering van eigenaars
  € 750,-
 • Organiseren van een extra digitale vergadering van eigenaars
  € 650,-
 • Begeleiden planmatig onderhoud inclusief opvragen van offertes en schrijven van advies met de volgende voorwaarden:
  Kosten hangen af van hoogte van de opdracht.
 • Correspondentie per post verzenden
  € 15,- per eigenaar per jaar
 • Opstellen van een visieplan
  € 500,-
 • Optreden bij overtreding akte / MR/ HHR
  Conform uurtarief accountmanager
 • Juridisch advies inwinnen/verstrekken
  Conform uurtarief accountmanager
 • Het begeleiden bij aanpassen van de splitsingsakte
  Conform uurtarief accountmanager
 • Het opmaken van een jaarverslag
  € 350,-
 • Bijwonen van een comparitie van partijen.
  Conform uurtarief accountmanager
 • Begeleiding verhuurovereenkomst met derden zoals een reclame- of telecomvoorziening.
  Conform uurtarief accountmanager
 • Op orde brengen van de achterstallige administratie na overdracht beheerder.
  Conform uurtarief accountmanager
 • Opstellen van een aannemingsovereenkomst
  Conform uurtarief technisch manager
 • Opstellen van een werkomschrijving
  Conform uurtarief technisch manager
 • Verzorgen en indienen subsidieaanvragen
  Conform uurtarief technisch manager