Kwaliteit en integriteit

Kwaliteit en integriteit staan bij ons hoog in het vaandel. Daarom is MVGM Vastgoedtaxaties aangesloten bij een aantal externe organisaties en zijn er intern bepaalde procedures en codes in het leven geroepen om dit te waarborgen. Aan de hand hiervan leveren onze medewerkers de hoogst mogelijke kwaliteit en gebeurt dit op een integere wijze.

NVM-lidmaatschap

De taxateurs van MVGM zijn aangesloten bij de Nederlandse Vereniging van Makelaars en Vastgoeddeskundigen NVM. Door het lidmaatschap van deze organisatie zijn de taxateurs verplicht de algemene lidmaatschapsregels na te leven, deel te nemen aan periodieke toetsingen en te voldoen aan de gestelde kwaliteitseisen.

Royal Institution of Chartered Surveyors (RICS)

MVGM Vastgoedtaxaties is een RICS Regulated Company. Daarnaast beschikken steeds meer taxateurs binnen MVGM Vastgoedtaxaties over een persoonlijke RICS accreditatie. RICS is de afkorting voor Royal Institution of Chartered Surveyors. De leden van RICS voldoen aan de hoogste eisen van vakbekwaamheid en integriteit.

RICS werd in 1868 opgericht in het Verenigd Koninkrijk. In 1881 werd de RICS koninklijk erkend. RICS-leden zijn bekend als chartered surveyors en zijn herkenbaar aan het predikaat achter hun naam – FRICS (Fellow van de RICS) of MRICS (Member van de RICS).

Het Red Book van de RICS (RICS Appraisal and Valuation Standards) bevat verplichte regels, ‘best practice’ handleidingen en relevant commentaar waaraan alle RICS-leden zich dienen te houden bij taxaties. Het is voor het eerst gepubliceerd in 1980 en wordt continue bijgehouden. Veranderingen moeten worden goedgekeurd door de RICS Valuation Faculty Board.

NRVT

Tevens zijn de taxateurs van MVGM ingeschreven bij het Nederlands Register Vastgoed Taxateurs (NRVT). De NRVT is een branchebreed platform voor de registratie van taxateurs in onroerende zaken, verdeeld over de volgende Kamers: Bedrijfsmatig Vastgoed, Landelijk en Agrarisch Vastgoed, Wonen en WOZ. Taxateurs geregistreerd bij het NRVT voeren de titel Register-Taxateur, RT. Deze titel is een kwaliteitswaarborg en communiceert dat de taxateur die deze titel voert de internationale taxatiestandaarden EVS/IVS hanteert, de gedrags- en beroepsregels van het NRVT volgt en daarop aanspreekbaar is.

MVGM Vastgoedtaxaties ingeschreven bij NRVTAlle geregistreerden voldoen aan hoge opleidingseisen en dienen in het bezit te zijn van een theorie- alsmede een praktijkdiploma. Per kamer gelden verschillende voorwaarden. Taxateurs ingeschreven bij het NRVT moeten permanente educatie volgen, daarnaast is er doorlopend toezicht op deze educatieverplichting, de praktijkwerkzaamheid (de portfolioverplichting, indien van toepassing) en de kwaliteitszorg.