Home » Specialisaties » Vastgoedtaxaties » Over ons » Bedrijfscode

Bedrijfscode

De bedrijfscode is bedoeld om medewerkers van MVGM bewuster te maken van integer handelen. Dat gebeurt door vast te leggen wat in het algemeen als wenselijk en als niet-wenselijk gedrag wordt beschouwd. De opdrachtgevers van MVGM stellen steeds hogere eisen aan haar leveranciers van diensten. Integriteit en transparantie zijn daarbij de sleutelwoorden. Integriteit is een groot woord voor iets dat eigenlijk redelijk eenvoudig is. Integriteit staat voor integer handelen en dat is zoiets als ‘doen wat van je verwacht wordt’. Om dit concreter te maken hebben wij dit uitgewerkt. MVGM wil als geen ander bedrijf staan voor kwalitatieve hoogwaardige dienstverlening waarbij onze gedragsregels duidelijk zijn. De algemene gedragsregels zijn onderdeel van het beoordelingssysteem.

Wilt u meer weten over de Bedrijfscode? Klik hieronder op het bestand: