Compliance

Taxatieprotocol

Op basis van externe en interne richtlijnen heeft MVGM Vastgoedtaxaties het Taxatieprotocol MVGM Vastgoedtaxaties in het leven geroepen, waaraan elke taxateur binnen ons bedrijf wordt gehouden. Het 4-ogen principe is hierin leidend.

Het 4-ogen principe is een transparante aanpak voor de beheersing van risico’s met betrekking tot taxaties van onroerende zaken. Hierbij dient een deskundige collega-taxateur het taxatierapport en rekenmodel door te nemen en te controleren. Vervolgens dient hij/zij het taxatierapport en het rekenmodel mee te tekenen en te paraferen. Het doel hierbij is om fouten in taxaties te voorkomen onder andere als gevolg van tunnel-visie van taxateurs, de beïnvloeding door opdrachtgevers en mogelijke onnauwkeurigheden.