Home » Specialisaties » Vastgoedtaxaties » Over ons » Klachtenprocedure

Klachtenprocedure MVGM Vastgoedtaxaties

MVGM Vastgoedtaxaties heeft een klachtenprocedure en een klachtenregistratiesysteem. De klachtenprocedure ziet toe op de behandeling van alle soorten klachten (zowel intern als extern) die MVGM Vastgoedtaxaties bereiken. Het klachtenregistratiesysteem is een ondersteunend hulpmiddel bij deze procedure.

Heeft u een klacht of wilt u meer weten over de klachtenprocedure? Klik hieronder op het bestand: