Home » Specialisaties » Vastgoedtaxaties » Over ons » Klokkenluidersregeling

Klokkenluidersregeling

Wij vinden dat medewerkers, die vermoeden dat er misstanden bestaan, dat op een eenvoudige en veilige manier moeten kunnen melden. Daarbij moet MVGM hen wel de nodige bescherming bieden zodat zij zich veilig kunnen blijven voelen.

Deze klokkenluidersregeling stelt medewerkers in staat een (vermeende) misstand op een vroeg tijdstip te melden. Daarbij verwachten we niet dat ze kunnen bewijzen dat wat zij beweren waar is. Ze moeten echter wel aannemelijk kunnen maken dat er feiten en/of omstandigheden zijn die een redelijk vermoeden rechtvaardigen dat er sprake is van een misstand. MVGM plaatst de klokkenluiderregeling zowel op Intranet als op de website.

Wilt u meer weten over De Klokkenluidersregeling? Klik hieronder op het bestand: