Home » U bent » Onderwijsinstelling

U bent onderwijsinstelling

Grip op de kwaliteit en kosten van uw schoolgebouwen

Goed onderwijs is één van de pijlers van de Nederlandse economie, zeker als het gaat om het onderwijs aan onze kinderen. Dat onderwijs moet plaatsvinden in een inspirerende, veilige en gezonde omgeving. Een plek waar kinderen, ouders en leraren zich thuis voelen en waar ze graag komen.

Vitale en duurzame schoolgebouwen

De praktijk is nu helaas vaak anders. Veel van de huidige schoolgebouwen zijn verouderd en voldoen niet aan de gestelde eisen ten aanzien van veiligheid, binnenklimaat en functionaliteit. De hoge exploitatiekosten van deze gebouwen leiden tot oneigenlijke aanwending van financiële middelen, wat ten koste gaat van het onderwijs.

De juiste afwegingen en keuzes maken

Omdat u als schoolbestuur zelf verantwoordelijk bent voor de exploitatie van uw schoolgebouwen, spelen de vragen die dit vaak oproept bij u mogelijk ook:

  • Hoe laat ik mijn schoolgebouwen aansluiten bij mijn onderwijsvisie?
  • Hoe houd ik mijn schoolgebouwen vitaal?
  • Hoe benut ik de kansen om mijn schoolgebouw te verduurzamen?
  • Hoe houd ik mijn huisvestingslasten beheersbaar?

Wij zien voor welke uitdagingen u de komende jaren staat. Wij kunnen u helpen om de juiste afwegingen en keuzes te maken, zodat u uw leeromgeving kunt verbeteren en tegelijkertijd op de (exploitatie)kosten bespaart. Zo heeft u uw handen vrij voor goed onderwijs, want dat is waar het allemaal om draait!

Wilt u meer weten of een afspraak met ons maken?

Neem contact met ons op. Wij helpen u graag verder.