Home » U bent » Woningcorporatie

U bent woningcorporatie

Meer tijd en geld voor uw kerntaak

Worstelt u als woningcorporatie ook met vragen rondom de nieuwe Woningwet, zoals:

  • Hoe kunnen we optimaal invulling geven aan onze kerntaak?
  • Houden we voldoende betaalbaar woningaanbod voor onze primaire doelgroep?
  • Hoe krijgen we onze bedrijfslasten omlaag?
  • Hoe gaan we om met het niet-DAEB bezit?
  • Overweegt u het beheer over uw VvE’s uit te besteden?

Dit zijn complexe vraagstukken, maar dat betekent niet dat er geen antwoorden zijn.

Gedegen ondersteuning bij lastige keuzes

Door onze ervaring in de vrije sector én sociale verhuur, onze kennis van de markt, de slimme processen die we hanteren en onze vele contacten in de branche, kunnen wij u met veel nieuwe oplossingen ondersteunen.

Meer inkomsten, lagere bedrijfslasten

Zo kiezen steeds meer woningcorporaties ervoor om hun beheer uit te besteden. Doordat onze beheerfee gemiddeld flink lager ligt dan de interne beheerlasten van corporaties, genereert u als corporatie op die manier meer inkomsten en lagere bedrijfslasten.

Woningcorporaties die hun beheer uitbesteden kunnen dit financiële voordeel ten goede laten komen aan hun DAEB-bezit. Dat komt de betaalbaarheid ten goede. Bovendien ontstaat meer ruimte om te focussen op de kerntaak.

Nauwelijks leegstand, altijd de markthuur

We koppelen vraag en aanbod onder meer met onze eigen website www.ikwilhuren.nu. Met ruim 1 miljoen bezoekers per jaar op deze site kennen we nauwelijks leegstand en verhuren we altijd tegen de markthuur.

We sluiten ons daarnaast aan bij regionale woonruimteverdeelsystemen. We kennen de regels van passend toewijzen en leggen daarover verantwoording af binnen de geldende regelgeving.

Uw vastgoed op de juiste wijze taxeren

Ook met vragen over de waarde van uw vastgoed kunt u bij ons terecht, of het nu gaat om:

  • Marktwaarde taxaties voor de jaarrekening,
  • De AEDEX/IPD Corporatie Vastgoedindex,
  • Complexgewijze verkoop,

Wij ondersteunen u met helder advies en gedegen taxaties, zodat u gefundeerde keuzes kunt maken en uw verslaglegging in alle opzichten voldoet aan de huidige regelgeving.

VvE beheer uitbesteden

Voor steeds meer woningcorporaties neemt MVGM VvE het beheer van Vereniging van Eigenaars over. Dat voorkomt de bekende ‘dubbele petten’ discussie.

Als onafhankelijke VvE bestuurder houden wij natuurlijk wel rekening met het beleid dat u als grooteigenaar voorstaat, maar met ons advies zijn we helder en scherp. Ook in de uitvoering staan we garant voor kwaliteit. MVGM VvE is SKW gecertificeerd. Bekijk hoe wij u kunnen bijstaan in het beheren van uw VvE.

Altijd op één: uw huurder

We kennen de lokale markt goed en begrijpen hoe belangrijk het voor u is dat uw huurders tevreden zijn. We zijn commercieel, maar ook sociaal en betrokken.

Onze kennis en ervaring brengen wij graag in als het gaat om uw bedrijfsprocessen, assetmanagement, markthuur, commercieel vastgoed en andere zaken waarbij u voor lastige keuzes staat. Wij kijken daarbij altijd specifiek naar uw situatie.

Wilt u meer weten of een afspraak maken?

Neem dan contact met ons op.

Diensten voor woningcorporaties

Iedere woningcorporatie is uniek en heeft andere behoeftes. Om tegemoet te komen aan de uiteenlopende wensen en behoeften van onze relaties, bieden we altijd maatwerk aan. Dit maatwerk wordt opgebouwd uit specialistische diensten van MVGM die we specifiek toespitsen op de wensen en behoeften van uw organisatie. Hieronder kan u doorklikken op de diensten die voor u interessant kunnen zijn.