Bij wie kunt u terecht?

Met vragen, klachten of reparatieverzoeken kunt u terecht bij het Klant Contact Centrum van MVGM Wonen via 088 432 41 00. Ook bij vragen over de gemeenschappelijke ruimtes, zoals bijvoorbeeld in het geval van een kapotte toegangsdeur van het gebouw gaat. MVGM meldt de storing bij de betreffende VvE of aangestelde beheerder.