Hoe laat ik mijn woning achter?

Wij willen de woning die u achterlaat natuurlijk netjes aan een volgende huurder aanbieden.

Voor de wijze waarop u de woning dient op te leveren verwijzen wij u naar de brochure “Uw huurovereenkomst opgezegd, wat nu?” Wij verzoeken u deze brochure aandachtig door te lezen. (English brochure: You have ended your rental agreement, what now?)

U wordt tijdig door onze afdeling planning geïnformeerd over de datum en het tijdstip van de voorinspectie. Deze kan ofwel telefonisch of fysiek in de woning plaatsvinden.

Voor de eindinspectie ontvangt u een schriftelijke uitnodiging halverwege de laatste huurmaand. Deze vindt plaats op de laatste werkdag van de laatste huurmaand of de 1e werkdag van de maand daarop volgend. E.e.a. is afhankelijk van de kalendermaand.

Indien u niet in de gelegenheid bent om op dat tijdstip aanwezig te zijn kunt u middels dit machtigingsformulier iemand machtigen om namens u bij de inspectie aanwezig te zijn.