Hoe toilet blijft lopen, wat nu?

Indien het water van het toilet blijft doorlopen, heeft veelal te maken met de vlotter. Het vervangen van een vlotter valt onder ‘kleine herstellingen voor rekening van de huurder’. Zie ook storingen aan de stortbak.