Huurprijs

Huurprijs (bij aanvang huur)

Puntentelling, hoogte huurprijs, woningwaarderingstelsel, WWS

In het geval van een niet-geliberaliseerde huurwoning is de aanvangshuurprijs bij aanvang vastgesteld conform het zogenoemde woningwaarderingstelsel (WWS). De oppervlakte van de vertrekken, het energielabel of bouwjaar, en de voorzieningen in de woning en omgeving spelen hierbij een rol. Ieder onderdeel krijgt een aantal plus- of minpunten toegewezen. Het totaal aantal punten staat gelijk aan de maximale huurprijs die op dat moment geldt en is vastgesteld door de overheid. Een lagere huurprijs mag gevraagd worden, hoger niet. Link: http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/huurwoning/puntensysteem-huurwoning

In het geval van een geliberaliseerde huurwoning is de aanvangshuurprijs vastgesteld door de verhuurder en wordt deze bepaald door de actuele stand van vraag en aanbod. Een woning kan op een bepaald moment in de markt een andere huurprijs hebben dan de periode daarvoor, omdat bijvoorbeeld de marktsituatie is veranderd. Als er veel vraag is naar huurwoningen dan zal de huurprijs bij een nieuwe verhuring mogelijk stijgen. Is er veel leegstand dan kan de huurprijs bij aanvang lager ingezet worden.

Huurprijs (tijdens bewoning)

Geliberaliseerd, liberalisatiegrens, gereguleerd, huurverhogingspercentage

Wanneer vindt de huurverhoging plaats? Jaarlijks, meestal per 1 juli, mag de huurprijs van uw woning verhoogd worden.

Hoe gaat dat in zijn werk? Allereerst dient u na te gaan of u een geliberaliseerd of niet-geliberaliseerd huurcontract heeft afgesloten.

Stap 1: Raadpleeg uw huurovereenkomst

De basis voor het huurverhogingspercentage is de aanvangshuurprijs bij het aangaan van het huurcontract: hieruit valt af te leiden of uw huurcontract wel of niet geliberaliseerd. Soms worden er andere termen gehanteerd, zoals gereguleerde of ‘sociale’ huurwoningen (niet-geliberaliseerd), of ‘vrije sector’ (geliberaliseerd).

Stap 2: Bepalen liberalisatiegrens

Hieronder treft u een tabel aan waaruit u kunt afleiden of de woning bij aanvang van de huur wel of niet geliberaliseerd was. Deze zogenoemde liberalisatiegrens is van belang om vast te stellen op welke wijze de huur jaarlijks conform de huurovereenkomst mag worden aangepast: het percentage dat de overheid vaststelt (niet-geliberaliseerd) of het percentage dat de verhuurder bepaald (geliberaliseerd).

PeildatumNiet-geliberaliseerdGeliberaliseerd
per 1-7-‘94 < ƒl 963,75> ƒl 963,75
per 1-7-‘95 < ƒl 1.007,50> ƒl 1.007,50
per 1-7-‘96  < ƒl 1.047,92> ƒl 1.047,92
per 1-7-‘97  < ƒl 1.085,-> ƒl 1.085,-
per 1-7-’98  < ƒl 1.085,-> ƒl 1.085,-
per 1-7-’99  < ƒl 1.107,-> ƒl 1.107,-
per 1-7-’00  < ƒl 1.149,-> ƒl 1.149,-
per 1-7-‘01  < ƒl 1.193,- / € 541,36> ƒl 1.193,- / € 541,36
per 1-7-‘02< € 565,44> € 565,44
per 1-7-’03< € 585,24>  € 585,24
per 1-7-’04 < € 597,54> € 597,54
per 1-7-’05 <  € 604,72> € 604,72
per 1-7-’06 < € 615,01> € 615,01
per 1-7-’07 < € 621,78> € 621,78
per 1-7-’08 < € 631,73> € 631,73
per 1-7-’09 < € 647,53> € 647,53
per 1-7-’10 < € 647,53 *> € 647,53 *
per 1-1-’11 < € 652,52 *> € 652,52 *
per 1-1-’12 < € 664,66> € 664,66
per 1-1-’13< € 681,02> € 681,02
per 1-1-’14< € 699,48> € 699,48
per 1-1-’15< € 710,68> € 710,68
per 1-1-’16< € 710,68> € 710,68

* De liberalisatiegrens is per 1-7-2010 niet verhoogd. Deze wordt voortaan per 1 januari geïndexeerd, voor het eerst per 1-1-2011.

Het gaat nadrukkelijk alleen om huurcontracten die ná 1 juli 1994 gesloten zijn. Voor huurcontracten die voor deze periode zijn afgesloten, geldt dat de bepalingen uit de huurovereenkomst leidend zijn, wat veelal betekent dat het huurcontract geliberaliseerd is.

Voor nieuwbouwwoningen vanaf 1 juli 1989 geldt een speciale regeling. Daar begon de liberalisatie al bij een toenmalige huurprijs van ƒ 750. De grens steeg in 1990 naar ƒ 775, in 1991 naar ƒ 820, in 1992 naar ƒ 865,42 en in 1993 naar ƒ 913,33. Vanaf 1 juli 1994 wordt de algemene liberalisatiegrens gehanteerd (zie de tabel hierboven).

Stap 3: Raadpleeg huurverhogingartikel(en) uit de huurovereenkomst

Nu u weet of uw woning wel of niet is geliberaliseerd naar aanleiding van de aanvangshuurprijs, kunt u de huurovereenkomst wederom raadplegen voor de betreffende van toepassing zijnde artikelen over de huurverhoging. Soms zijn er meerdere artikelen genoemd in de huurovereenkomst of wordt er verwezen naar de algemene of bijzondere bepalingen. In het algemeen zijn er twee type huurverhoging: het door het de overheid vastgestelde huurverhogingspercentage voor niet-geliberaliseerde huurwoningen (al dan niet in combinatie met een inkomensafhankelijke huurverhoging), of een door de overheid vastgesteld huurverhogingspercentage met een extra opslagpercentage. Dit laatste is veelal van toepassing bij geliberaliseerde huurwoningen.