Nutsbedrijven

Wie levert mijn drinkwater?

Op de website van Vewin (Vereniging van waterbedrijven in Nederland) kunt u door middel van een postcode check terugvinden welk bedrijf in uw regio het water levert. U kunt namelijk alleen water krijgen van het waterbedrijf in uw eigen regio.

Verhuizen en uw energiebedrijf

Wat u en uw energieleverancier moeten weten bij een verhuizing:

U gaat verhuizen? Informeer tijdig uw energiebedrijf voor een goede administratieve verwerking van uw verhuizing. Uw energieleverancier regelt dit voor u. Als u naar een andere woning gaat verhuizen, kunt u bij uw energieleverancier blijven. Het is ook een prima moment om de prijzen van energie vergelijken. Wellicht dat u op uw energierekening kunt besparen.

Afhankelijk van waar u gaat wonen, kunt u een andere netbeheerder krijgen. Dit is namelijk regiogebonden. Meestal beheert één netbeheerder het gasnet en het elektriciteitsnet. Maar het is ook mogelijk dat u twee aparte netbeheerders krijgt: één voor het netbeheer van elektriciteit en één voor gas. Kijk hier voor een overzicht van netbeheerders in Nederland.

Gaat u verhuizen en heeft u nog geen energiecontract?

Voor het energiebedrijf is dan sprake van een inhuizing. U moet zich dan aanmelden bij een energieleverancier van uw keuze. Lees verder over een energieleverancier kiezen bij een verhuizing.

Checklist verhuizen en uw energiebedrijf

In de meeste gevallen heeft u één energieleverancier voor gas en elektriciteit. Maar u kunt ook aparte leveranciers voor gas en elektriciteit hebben. In dat geval dient u onderstaande stappen zowel voor uw elektriciteitsleverancier als uw gasleverancier te doorlopen.

Geef tijdig de verhuisdatum door aan uw huidige energieleverancier

Uw energieleverancier is het aanspreekpunt als u gaat verhuizen. Geef de datum van de verhuizing tijdig aan hem door. U kunt uw verhuizing maximaal 3 maanden van tevoren doorgeven. Om alles op tijd te regelen, heeft uw energieleverancier uiterlijk 2 weken voor uw verhuizing de verhuisdatum nodig. Nadat u uw energieleverancier heeft geïnformeerd over uw verhuisdatum, ontvangt u binnen enkele dagen een ontvangstbevestiging en een meterstandenformulier.

Meterstanden opnemen voor de eindafrekening

Het meterstandenformulier van uw energieleverancier vult u in op de dag van de sleuteloverdracht. Doe dit bij voorkeur samen met de nieuwe of vorige bewoner. Het is dan voor alle partijen duidelijk wie vanaf welke meterstand voor het energieverbruik betaalt. Bewaar de meterstanden ook voor uw eigen administratie. Als vertrekkende bewoner stuurt u het ingevulde en ondertekende meterstandenformulier naar uw energiebedrijf. Wordt u de eigenaar van een bestaand woonhuis, dan stuurt de oude bewoner het formulier naar zijn energiebedrijf. Zorg ervoor dat u een kopie krijgt, of de meterstanden noteert. Bent u de eerste bewoner nieuwbouwwoning dan vult u in veel gevallen het meterstandenformulier met de aannemer in. In alle gevallen geeft het energiebedrijf de meterstanden door aan uw (nieuwe) netbeheerder. Dat hoeft u dus niet zelf te doen. Let op: stuur het volledig ingevulde en ondertekende meterstandenformulier binnen 5 dagen na de verhuisdatum naar uw energieleverancier.

Eindafrekening oude woning controleren

Zodra uw energieleverancier het volledig ingevulde en ondertekende meterstandenformulier heeft ontvangen, wordt uw verhuizing administratief verwerkt. Als vertrekkende bewoner ontvangt u dan een eindafrekening voor het energieverbruik in uw oude woning. Controleer of de meterstanden van het meterstandenformulier correct zijn overgenomen en dat gerekend is met gemeten meterstanden. Staan op uw eindafrekening geschatte meterstanden, dan is het mogelijk dat uw energieleverancier het meterstandenformulier te laat of niet ontvangen heeft.

Voorschotnota nieuwe woning

Als nieuwe bewoner ontvangt u een schriftelijke bevestiging met de ingangsdatum van de energielevering, de beginmeterstanden van uw nieuwe woning en de hoogte van het voorschotnota/termijnbedrag voor uw nieuwe woning.  Het gemiddeld jaarverbruik van de vorige bewoners bepaalt de hoogte van uw nieuwe voorschotnota. Uw nieuwe termijnbedrag wijkt daarom meestal af van het termijnbedrag van uw oude woning.  Bent u de eerste bewoner van een nieuwbouwwoning dan maakt de energieleverancier een schatting van het verbruik.

Eindafrekening binnen 8 weken

Als u verhuist of overstapt naar een andere energieleverancier, krijgt u binnen 8 weken een eindafrekening van uw huidige energieleverancier. De toezichthouder heeft de energieleveranciers dit verplicht. Deze beleidsregel is sinds 1 maart 2005 van kracht.