Wat is het MVGM rekeningnummer voor de huurafdracht?

Het rekeningnummer waarop u de huurverplichting dient over te maken kunt u opvragen via debiteuren.wonen@mvgm.nl of 088 – 432 48 78.