Service- en/of stookkosten

De servicekosten betaalt u iedere maand als een vast voorschot. Welke kosten u betaalt, is afhankelijk van wat uw woonsituatie is. Sommige huurders betalen alleen voor glas- en rioolverzekering. Bij andere woonsituaties worden ook extra services aangeboden, zoals schoonmaak van algemene ruimtes, een huismeester of het onderhoud van de gemeenschappelijke tuin.

Ook is het mogelijk dat het waterverbruik of de stookkosten bij de servicekosten zijn inbegrepen. Deze servicekosten zijn natuurlijk sterk afhankelijk van uw eigen verbruik. De hoogte van het voorschot wordt bepaald op het daadwerkelijke verbruik.

Wanneer kan ik mijn afrekening service- en/of stookkosten verwachten?
MVGM Wonen streeft ernaar om de afrekening binnen zes maanden na afloop van het kalenderjaar aan de huurder te presenteren. Echter zijn wij afhankelijk van derden (zoals een VvE) voor de aanlevering van de benodigde gegevens, waardoor het niet altijd mogelijk is om de afrekening binnen zes maanden aan te leveren. Bij de afrekening wordt het voorschot verrekend met de daadwerkelijk gemaakte kosten.

U betaalt even veel in de zomer als in de winter
U betaalt alle maanden hetzelfde bedrag, ongeacht of deze in de zomer- of winterperiode vallen.
Stookt u meer of minder dan verwacht? Dan kan het zijn dat u bij de eindafrekening moet bijbetalen, of juist geld terugkrijgt.

Ik heb maar een gedeelte van het jaar in de woning of het appartement gewoond. Moet ik toch voor het hele jaar betalen?
De afrekening van de stook- en servicekosten gaat over de periode dat u in de woning heeft gewoond. U hoeft niet voor het hele jaar te betalen.

Ik heb een vraag
Heeft u een vraag over de servicekosten dan kunt u ook contact opnemen door een e-mail te sturen naar servicekosten.wonen@mvgm.nl of telefonisch contact opnemen via 088 432 4878 (optie 2).

Ik heb een afrekening ontvangen en ben het hier niet mee eens
U kunt een e-mail of brief sturen naar de contactpersoon vermeld op de ontvangen afrekening. Vermeld hierin duidelijk wat uw vraag of bezwaar is over deze afrekening.