Servicekosten

Ik ben het niet eens met de afrekening service- & verwarmingskosten of heb een vraag over de ontvangen afrekening service- & verwarmingskosten.

U kunt een e-mail of brief sturen naar de contactpersoon vermeld op de ontvangen afrekening. Vermeld hierin duidelijk wat u vraag over of bezwaar tegen de afrekening is.

Heeft u een algemene vraag over de servicekosten dan kunt u ook contact opnemen met ons algemene telefoonnummer (088 432 4878 optie 2) of een e-mail sturen naar sk.wonen@mvgm.nl

Wanneer kan ik mijn afrekening service- en/of stookkosten verwachten?

De richtlijn van de huurcommissie geeft aan dat de afrekening binnen 6 maanden na afloop van het kalenderjaar of seizoen aan de huurders verstuurd dient te worden. Echter is dit in de praktijk niet altijd haalbaar. Vaak zijn wij afhankelijk van derden voor de aanlevering van de benodigde gegevens, waardoor het niet altijd mogelijk is om de afrekening binnen zes maanden te presenteren aan de huurders.