Stankoverlast riolering

Watersloten / sifons in afvoerleidingen die zijn aangesloten op de riolering voorkomen stankoverlast. Het water in sifons die niet vaak gebruikt worden, kan verdampen waardoor stankoverlast kan ontstaan. Als u een beetje slaolie in deze sifons giet, gaat het verdampingsproces veel langzamer zodat stankoverlast wordt voorkomen.

Maak regelmatig deze stankafsluiters leeg en schoon om verstoppingen te beperken.

Huurdersinformatie onderhoud woning

Bekijk de onderhoudswijzer om te zien welke gebreken er voor rekening zijn van de huurder en welke gebreken voor rekening zijn van de verhuurder. (English: Read our maintenance guide to find out which defects are the responsibility of the tenant and which defects are the responsibility of the lessor.)