Tuinonderhoud

Als huurder dient u zelf de beplanting zoals struiken en bomen te onderhouden. Ook het tijdig snoeien van de beplanting en het voorkomen van overlast hoort daarbij. Indien u een tuin bij de overdracht heeft ontvangen met beplanting dient u hiervoor zelf onderhoud te plegen. U dient de tuin altijd te gebruiken als siertuin en is niet bedoeld voor opslag van goederen, stalling van aanhanger of caravans e.d.

Bomen

Uw verhuurder probeert het kappen van bomen zoveel mogelijk te vermijden. Als er sprake is van overlast, bekijken we of de overlast verholpen kan worden door onderhoud aan de boom in de vorm van snoeien. Is dit niet mogelijk, dan moet er toestemming bij de gemeente aangevraagd worden in de vorm van een kapvergunning. Een kapvergunning moet aangevraagd worden voor bomen die op 1.30 m boven maaiveld een omtrek van 30cm of meer hebben (dit kan per gemeente verschillen).

Gevaar voor opstal

Indien een boom of grote struik dichtbij de gevel van uw woning staat dient u MVGM te contacten. De boom of struik kan een gevaar vormen voor de opstal. MVGM zal beoordelen of de boom verwijderd dient te worden en door wie dat dient te gebeuren.

Overlast erfafscheiding

Als er problemen optreden kunt u verplicht worden om uw haag te verplaatsen tot 50 centimeter van de erfscheiding. Bomen moeten tenminste twee meter van de erfscheiding worden geplaatst; houd er rekening mee dat bomen erg groot kunnen worden. Als bomen overlast voor de buurt opleveren, kunt u verplicht worden om ze om te hakken. Soms leidt dit tot hoge kosten.

Als u overlast ervaart van overhangend groen adviseren wij u eerst contact op te nemen met uw buren. Dat het groen overhangt en overlast bezorgd is begrijpelijk, echter zomaar wegsnoeien ervan kan een vervelende situatie veroorzaken. Overlegt u vooraf even met elkaar.

Wij willen u er op wijzen dat eventuele procedures tussen partijen vele malen vervelender zijn dan het met elkaar eerst te willen oplossen. De ervaring leert dat de partijen na een eventuele gerechtelijke uitspraak alsnog niet het gewenste resultaat en woongenot opleveren.

Huurdersinformatie onderhoud woning

Bekijk de onderhoudswijzer om te zien welke gebreken er voor rekening zijn van de huurder en welke gebreken voor rekening zijn van de verhuurder. (English: Read our maintenance guide to find out which defects are the responsibility of the tenant and which defects are the responsibility of the lessor.)