Ventilatie advies woningen

Vocht

In uw woning ontstaat een verzameling van vocht door diverse oorzaken.

  • bouwvocht
  • woonvocht
  • vocht van buiten

Al dit vocht moet dagelijks worden afgevoerd door ventilatie.

Ventilatie

De lucht in huis raakt vervuild door bijvoorbeeld kookluchtjes en rook. De lucht wordt vochtig door de aanwezigheid van mensen, huisdieren en planten en door activiteiten als douchen, afwassen, de was drogen, koken en schoonmaken. Per dag wordt er ongeveer 10 liter vocht in een huis geproduceerd! Het is daarom nodig dat er voortdurend wordt geventileerd. Er moet immers voldoende verse lucht binnenkomen en de vochtige en vervuilde lucht moet het huis weer uit. Gebeurt dit niet, dan kan de binnenlucht ongezond worden en kunnen er vochtproblemen ontstaan, zoals schimmelvorming.

Uw huis is geïsoleerd en kierdicht, om tocht en warmteverlies te voorkomen. Daarom moet u er extra op letten dat u voldoende ventileert.

Ventileren

“Goed ventileren” betekent dat u ervoor moet zorgen dat er voortdurend frisse lucht het huis kan binnenkomen. en dat er ook voortdurend lucht wordt afgevoerd. Vroeger, toen woningen nog niet zo goed geïsoleerd en kierdicht waren, werd er als het ware vanzelf geventileerd door de vele kieren.

Met het ventilatiesysteem in uw woning wordt vervuilde en vochtige lucht afgevoerd. Door roosters dient verse lucht weer toegevoerd te worden.

Luchten

Naast ventileren is het verstandig om het huis elke dag ook even goed te laten doorluchten.

Luchten doet u door een raam een kwartiertje helemaal open te zetten, nadat u de verwarming laag heeft gezet. Bij de slaapkamers kan dat bijvoorbeeld ’s ochtends. In de woonkamer ’s avonds voordat u gaat slapen. Vooral in het voor- en najaar, als het buiten vochtig is, maar u de verwarming nog niet veel aan hebt, is luchten heel belangrijk. En uiteraard ook als u heeft geverfd, of als u een feestje heeft gehad.

Zet de mechanische ventilatie nooit helemaal uit. Ook niet als u op vakantie gaat. Laat de installatie tenminste altijd op de laagste stand draaien. De installatie is hierop berekend en het stroomverbruik hiervoor is minimaal. Het regelmatig uitzetten van de mechanische ventilatie zal zeker tot vocht- en schimmelproblemen in uw woning leiden.

Adviezen

  • Zet altijd een raam of een ventilatierooster open wanneer de mechanische ventilatie in de hoogste stand is ingeschakeld zodat er voldoende lucht aangezogen kan worden.
  • Zet de mechanische ventilatie in een hogere stand wanneer u van de keuken of de badkamer gebruik maakt. Laat na gebruik van de keuken of badkamer de ventilatie nog zo’n 20 minuten op een hogere stand doordraaien zodat alle kookluchtjes en/of het geproduceerde vocht naar buiten kunnen verdwijnen.
  • Na het baden of douchen is het verstandig om waterdruppels op de betegelde wanden en vloeren al zoveel mogelijk met een trekker of doek te verwijderen. De badkamer zal daardoor weer sneller droog zijn.
  • Ook wanneer het vriest, blijft het ventileren en luchten van uw woning nodig.
  • Regelmatig condens op de ramen is een aanwijzing voor een te hoge vochtigheid in uw woning.

Wasemkap (indien aanwezig)

Voor het gebruik van de wasemkap moet de ventilatorschakelaar in de keuken op de hoogste stand staan. Laat na het koken de ventilator nog 15 minuten op de hoogste stand staan zodat de meeste kookluchten zijn afgezogen.

U zult nagenoeg geen geluid horen daar de wasemkap motorloos is. Reiniging van de filters dient met regelmaat plaats te vinden.

Bekijk de brochure Ventileren in uw woning

Huurdersinformatie onderhoud woning

Bekijk de onderhoudswijzer om te zien welke gebreken er voor rekening zijn van de huurder en welke gebreken voor rekening zijn van de verhuurder. (English: Read our maintenance guide to find out which defects are the responsibility of the tenant and which defects are the responsibility of the lessor.)