Vroegtijdig opzeggen, kan dat?

Ik zeg mijn huur binnen de minimale contractsduur op, wat zijn de consequenties?

U heeft een huurovereenkomst voor een minimale periode (meestal 12 maanden) afgesloten. Tussentijds beëindigen van de huurovereenkomst is niet mogelijk. In een enkel geval is het mogelijk een vroegtijdige beëindiging van de huurovereenkomst te verzoeken. Dit is slechts mogelijk wanneer de woning per die datum aansluitend kan worden verhuurd. Indien wij er niet in slagen tijdig een geschikte kandidaat te vinden blijft u aansprakelijk voor alle verplichtingen voortvloeiende uit de huurovereenkomst tot uiterlijk de contractuele einddatum. Vraagt u bij het kantoor van MVGM waar u woning wordt beheerd of dit voor u mogelijk is.

Klik hier om uw huur op te zeggen