Vroegtijdig opzeggen, kan dat?

Ik zeg mijn huur binnen de minimale contractsduur op, wat zijn de consequenties?

U bent een huurovereenkomst aangegaan voor minimaal 1 jaar. Indien u binnen deze termijn heeft opgezegd, blijft u aansprakelijk voor de nakoming van de verplichtingen uit de met u gesloten huurovereenkomst (w.o. de maandelijkse huurbetalingen) tot de contractuele einddatum. Wordt de woonruimte opnieuw verhuurd voor het verstrijken van de contractuele einddatum, dan vervalt voornoemde aansprakelijkheid vanaf de datum van ingang van de huurovereenkomst met de opvolgende huurder.

Klik hier om uw huur op te zeggen