Wat is een VvE?

Mijn appartement maakt deel uit van een vereniging van eigenaren, wat is een vereniging van eigenaren?

De woning die u huurt is onderdeel van een woongebouw met huur- en koopwoningen. De eigenaren van de woningen zijn verenigd in een Vereniging van Eigenaren afgekort VvE.

In de VvE worden de gemeenschappelijke belangen van alle eigenaren in een woongebouw geregeld. De VvE is verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud van het gebouw, de gemeenschappelijke ruimten en de installaties. De VvE mag ook leefregels of een huishoudelijk reglement opstellen. Alle bewoners van het woongebouw dienen zich te houden aan de besluiten die de VvE neemt. De besluiten van de VvE worden uitgevoerd door of in opdracht van het bestuur. Het bestuur bestaat uit eigenaren die zijn benoemd tijdens een VvE vergadering. De VvE vergadert een keer per jaar.