Kan ik een verhuurdersverklaring ontvangen?

Een verhuurdersverklaring is een schriftelijk formulier over uw huurgedrag. Een nieuwe verhuurder vraagt om zo’n verklaring.

In de verhuurdersverklaring geven wij aan:

  • of u aan uw betalingsverplichtingen voldeed;
  • of u wel of geen overlast heeft veroorzaakt in uw woonomgeving;
  • andere zaken zoals: onderverhuur, het gebruiken van de woning voor doeleinden waarvoor de woning niet bestemd is, etc.

U kunt een verhuurdersverklaring per mail aanvragen via debiteuren.wonen@mvgm.nl.