Automatische incasso

Hoe kan ik mijn huur automatisch laten incasseren?

U dient een email te zenden aan mutaties.wonen@mvgm.nl in deze email dient u uw naam, adres en woonplaats te vermelden.

Vervolgens ontvangt u van ons een Sepa-incassomachting welke u dient in te vullen en te retourneren aan MVGM Vastgoedmanagement, Postbus 300, 9700 AH GRONINGEN.

Ik heb een machtiging tot automatische incasso afgegeven, echter is mijn huur niet geïncasseerd

Het is mogelijk dat wij getracht hebben de huur automatisch van uw rekening te incasseren, maar dat deze incasso niet heeft kunnen slagen.

Heeft u vragen neemt u dan contact op met debiteuren.wonen@mvgm.nl of 088 – 432 48 78.