Ik wil mijn huur opzeggen

ls u gaat verhuizen en de huur van de woning en/of garage wilt opzeggen, kunt u op diverse manieren uw huur opzeggen.

Per online formulier

U kunt eenvoudig en snel uw huur opzeggen middels het online: formulier huuropzegging.

Per e-mail of post

Lukt het niet om het bovenstaande online formulier te gebruiken dan kunt u dit formulier uitprinten en per e-mail versturen naar huuropzegging.wonen@mvgm.nl of per post versturen naar:
MVGM Wonen
T.a.v. afdeling Huuropzegging
Postbus 5777
4801 ED Breda

Aanvullende informatie omtrent het opzeggen van uw huurcontract

De huurovereenkomst kan slechts worden opgezegd nadat u minimaal een jaar heeft gehuurd. De opzegtermijn bedraagt minimaal één kalendermaand; uw huuropzegging dient uiterlijk voor de eerste van de maand te zijn ingediend. U kunt uw huur altijd vanaf de 1ste van de maand opzeggen (tenzij anders staat aangegeven in uw huurcontract). Via de e-mail ontvangt u van ons een bevestiging van het ontvangst van de opzegging. Binnen 5 werkdagen zal uw opzegging worden behandeld en daarna ontvangt u de opzegging per post.

Eerder opzeggen

U bent een huurovereenkomst aangegaan voor minimaal 1 jaar. Indien u binnen deze termijn heeft opgezegd, blijft u aansprakelijk voor de nakoming van de verplichtingen uit de met u gesloten huurovereenkomst (w.o. de maandelijkse huurbetalingen) tot de contractuele einddatum. Wordt de woonruimte opnieuw verhuurd voor het verstrijken van de contractuele einddatum, dan vervalt voornoemde aansprakelijkheid vanaf de datum van ingang van de huurovereenkomst met de opvolgende huurder.

Partner/samenwonend

Indien u gehuwd bent of indien de huurovereenkomst tevens op naam van uw partner is gesteld, dient deze huuropzegging door beiden te zijn ondertekend.

Overname inventaris

Nadat u van ons een bevestiging heeft ontvangen proberen wij uw woning zo spoedig mogelijk te verhuren. Potentiële huurders worden daarbij in de gelegenheid gesteld om rechtstreeks met u contact op te nemen om de woning te bezichtigen en uw eventuele inventaris over te nemen.

De huuropzegging is niet vrijblijvend; wanneer u de huur eenmaal heeft opgezegd kan deze niet zondermeer eenzijdig door u worden ingetrokken.

Mocht u vragen hebben, kunt u de afdeling Huuropzegging bereiken via de onderstaande contactgegevens:

Telefoon: 088-432 4935
E-mail:    huuropzegging.wonen@mvgm.nl