Tips vloerbedekking

 • Als u vloerbedekking wilt aanbrengen, kunt u deze het beste zwevend leggen;
 • Tapijt leggen kan, mits niet vol verlijmd maar slechts aan de randen met tapijtkleefband;
 • U dient altijd te voldoen aan de geluidsreducerende normen gesteld aan woningen/ appartementen;
 • U dient overeenkomstig algemene voorwaarden van uw huurovereenkomst te handelen;
 • Aan het einde van uw huurovereenkomst dient de vloer geheel vlak en vrij van lijmresten te worden opgeleverd.

Indien u toch besluit een harde vloerafwerking aan te brengen dient u altijd aan verhuurder toestemming te vragen via kcc.wonen@mvgm.nl o.v.v. het betreffende adres. U ontvangt dan een formulier met de richtlijnen en voorwaarden. Alleen als huurder en verhuurder in het bezit zijn van een getekend exemplaar kunt u overgaan tot een dergelijke afwerking. Een en ander wel conform de in het formulier gestelde voorwaarden.

Aandacht vloer (harde vloerafwerking).

De vloerbedekking van de privégedeelten dient van een zodanige samenstelling te zijn dat contactgeluiden zoveel mogelijk worden tegengegaan. Met name is het niet toegestaan laminaat, parket of stenen vloeren aan te brengen. Indien u toch een keuze maakt voor deze afwerking dan dient u rekening te houden met gestelde eisen aan het leggen van een harde vloer. Eventuele geluidsoverlast of klachten kunnen mogelijk verwijdering van de door u aangebrachte vloerbedekking tot gevolg hebben.

Hinderlijke burengeluiden, en hoe geluidsoverlast te voorkomen

Overlast kunt u beperken door zelf het één en ander te doen èn te laten. Burengeluiden kunnen erg storend zijn: houd daarom altijd rekening met de buren. Zorg ervoor dat het geluid in de woning binnen redelijke grenzen blijft.

Mocht u last hebben van geluid van uw buren, probeer dan met ze te praten. Vaak realiseren mensen zich niet wat de buren kunnen horen.

Voorkom geluidhinder

Bij de inrichting van uw woning kunt u maatregelen nemen om geluidhinder te voorkomen en het woongenot voor u en uw medebewoners te optimaliseren. Harde vloerbedekking geeft aanzienlijk meer geluidhinder dan zachte vloerbedekking. Het gaat dan om zogenaamd contactgeluid via diverse elementen van de woning. Dit kan door de wanden, leidingen of andere zaken bij uw buren overlast veroorzaken.

 • Plaats meubilair, stereoapparatuur en huishoudelijke apparaten (wasmachine, enzovoorts) zo’n 3 tot 5 centimeter van de muur.
 • Onder stereomeubels en stoelpoten kunt u vilt of rubber aanbrengen.
 • Zachte materialen, zoals stoffen gordijnen en meubels dempen geluid. Ze beperken de geluidsoverdracht via de lucht.

LET OP! Het is ten strengste verboden om in de vloer te boren, te spijkeren of te hakken. U kunt de buizen en de leidingen raken van verwarming en andere installaties die in de afwerkvloer liggen met alle nare gevolgen van dien.

Bouwkundige en veiligheidstechnische aspecten

 • Onder de harde vloerbedekking moet een geluidsisolerende laag worden aangebracht.
 • Als ondervloer moet een laag thermovilt (of gelijkwaardig) worden aangebracht.
 • De totale dikte van de vloerbedekking mag niet meer dat 15 mm zijn, inclusief onderlaag.
 • De vloer moet worden vrij gehouden van de wanden om geluidsoverdracht te voorkomen.
 • Er mag niet in de ondervloer worden gespijkerd.
 • De ondervloer mag niet verlijmd worden.
 • U bent zelf verantwoordelijk voor het repareren/herstellen van de dekvloer bij eventuele verwijdering.
 • Indien voor onderhoudswerk de vloer gedeeltelijk moet worden verwijderd, bent u daarvoor verantwoordelijk en aanvaarden wij geen aansprakelijkheid.
 • Indien de vloer wordt verwijderd, mag er geen schade ontstaan aan de ondervloer. De oude plinten en stofdorpels moeten worden herplaatst.
 • U bent zelf verantwoordelijk voor het onderhoud van de vloer (lakken, schuren e.d.).
 • De deuren mogen niet worden ingekort.
 • Er mag geen geluidsoverlast ontstaan bij de overige woningen.

LET OP! Mochten, ondanks de voorzorgsmaatregelen die wij u hier voorschrijven, omwonenden toch nog gegronde klachten melden met betrekking tot geluidsoverlast, dan dient u uw aangelegde vloer alsnog te verwijderen.

Bovengenoemde zijn richtlijnen en kunnen in individuele gevallen afwijken van de praktijk. Eén en ander ter beoordeling van de verhuurder.